Neznámý Jambor

Neznámý Jambor, výstava ke 130. výročí narození autora, Galerie Josefa Jambora v Tišnově, 2018

 

Posláním Spolku přátel Josefa Jambora (SPJJ), založeného v roce 2016, je ochrana a propagace díla akademického malíře Josefa Jambora, který převážnou část svého života zasvětil české krajinomalbě a dosáhl ve své tvorbě uměleckých kvalit, srovnatelných s význačnými českými i zahraničními umělci, kteří si za své umělecké krédo vytkli vyjádření génia loci určité geograficky význačné krajinné lokality. Jambor se ve své malbě zaměřil na vyjádření specifických barevných harmonií a charakteristických přírodních stavů krajinných scenérií, které se obecně vztahují k malebnosti a jedinečné tvářnosti české krajiny. Jeho malířské dílo dosáhlo klasické formy a představuje vyvrcholení vývoje české krajinomalby první poloviny dvacátého století, započaté koncem 19. století úsilím Mařákovy krajinářské školy o postižení národního charakteru české krajiny. Jamborovo dílo je pro své výtvarné kvality řazeno mezi trvalé duchovní hodnoty, je zastoupeno v řadě státních galerií a v soukromých sbírkách a tvoří součást národního kulturního bohatství. Cílem spolku je výzkum archivních pramenů a pořízení soupisu a fotodokumentace rozsáhlého díla Josefa Jambora, zastoupeného ve státních institucích i v privátních sbírkách, vybudování digitálního archivu Jamborových děl a archivních pramenů, zpřístupnění Jamborova uměleckého odkazu široké veřejnosti v národním i mezinárodním kontextu prostřednictvím výstavních, publikačních a vzdělávacích aktivit, které budou upozorňovat na kvality Jamborovy malířské, kreslířské a grafické tvorby. Na základě studia krajinné geografie a ekologie upozorňovat na hodnoty Jamborova malířského díla v souvislosti s krajinnou ekologií a topografií a využívat jich k prohlubování principů ekologického chování ve snaze o trvale udržitelný rozvoj . Ve vazbě na současné umění představovat souvislosti, návaznosti, kontinuitu klasické krajinářské linie a otevřít diskurz k protikladným tendencím. Všestranně spolupracovat s Městem Tišnovem v péči o Jamborův umělecký odkaz, ve snaze o jeho uchování, prezentaci a zpřístupnění nových poznatků veřejnosti.

 

Stanovy Spolku přátel Josefa Jambora ke stažení

 

Kontaktovat nás můžete na adrese: info[zavináč]josefjambor.cz