Umělecká díla ve vlastnictví města Tišnova související s osobností malíře Josefa Jambora (1887–1664), patří nejen k nejvýznamnějším kolekcím malířových děl, ale i k důležitým sbírkám českého umění dvacátého století na Moravě. Tišnovská sbírka sestává ze čtyř souborů, které tvoří 41 Jamborových obrazů a 7 obrazů jeho přátel, členů SVUM, darovaných Josefem Jamborem československému státu - městu Tišnovu - prostřednictvím umělcovy závěti, dále soubor 16 grafických listů a 5 kreseb, které pro prezentaci v Jamborově atelieru vyčlenila jeho manželka Božena ve spolupráci s malířem Emanuelem Ranným, a 8 obrazů, zakoupených během Jamborova života městem Tišnovem pro výzdobu interiérů tišnovské radnice.