Posláním Spolku přátel Josefa Jambora (SPJJ), založeného v roce 2016, je ochrana a propagace díla akademického malíře Josefa Jambora, který převážnou část svého života zasvětil české krajinomalbě a dosáhl ve své tvorbě uměleckých kvalit, srovnatelných s význačnými českými i zahraničními umělci, kteří si za své umělecké krédo vytkli vyjádření génia loci určité geograficky význačné krajinné lokality. Jambor se ve své malbě zaměřil na vyjádření specifických barevných harmonií a charakteristických přírodních stavů krajinných scenérií, které se obecně vztahují k malebnosti a jedinečné tvářnosti české krajiny. Jeho malířské dílo dosáhlo klasické formy a představuje vyvrcholení vývoje české krajinomalby první poloviny dvacátého století, započaté koncem 19.  století úsilím Mařákovy krajinářské školy o postižení národního charakteru české krajiny. Jamborovo dílo je pro své výtvarné kvality řazeno mezi trvalé duchovní hodnoty, je zastoupeno v řadě státních galerií a v soukromých sbírkách a tvoří součást národního kulturního bohatství.