Poslední část děl Josefa Jambora v majetku města Tišnova tvoří nákupy, uskutečněné národním výborem mezi lety 1960–1966. Představitelé města nakupovali od Jambora obrazy už od čtyřicátých let a využívali je zejména jako dary pro významné návštěvníky města či osobnosti a spolky s Tišnovem spojené. Soubor osmi rozsáhlejších pláten zavěšených v obřadní síni tišnovské radnice patří, podobně jako kolekce obrazů z malířovy pozůstalosti, k mimořádně kvalitním dílům z Jamborova pozdního období a do značné míry na umělcův dar městu Tišnovu navazuje. Oba soubory obrazů tak tvoří nedílnou a významnou součást české krajinomalby, mezi jejíž nejvýznamnější představitele Josef Jambor spolu s Františkem Kavánem (1866–1941), Oldřichem Blažíčkem (1887–1953), Jaroslavem Panuškou (1872–1958) a Otou Bubeníčkem (1871–1962) nepochybně patří.

 

  • 02Svratka pod Boračí, 1946
  • 03Deštivo na Podlesí, 1947
  • 04Květnice, 1950
  • 05Krajina Vysočiny, 1958
  • 06Rybník na Vysočině, 1960
  • 07Kvetoucí stromy – hrušeň, 1960
  • 08Kvetoucí mák, 1960
  • 09Předjaří na Blatinách, 1946